ZAČÁTKY A HISTORIE VÝROBY MODELŮ V LPH JIČÍN A JAK SE NA TOM PODÍLEL NÁŠ KLUB
 
  Začátky Koncem osmdesátých let se náš klub aktivně podílel na zavedení výroby stavebnic vozidel ČSD velikosti TT ve firmě LPH Jičín. Jak to vlastně tenkrát začalo...

Tehdy bylo NDR (pro mladší - východní Německo) monopolním výrobcem železničních modelů v rámci RVHP. Situace v dodávkách modelů z NDR v osmdesátých letech však byla neutěšená a stále se zhoršovala jak v kvalitě, tak i v kvantitě. Kromě toho se hotové modely pro práci s mládeží nehodily. Daleko vhodnější by byly stavebnice. V klubech se tenkrát modely stavěly z napouštěného papíru a plastových desek. Využívány byly hojně bezpečnostní tabulky, které byly běžně dostupné, plast na nich byl dostatečně kvalitní a také tloušťka materiálu vyhovovala daným účelům.

Na počátku výroby stavebnic modelů v LPH byla snaha modelářů z klubů v Hradci Králové a Jičíně, sdružených pod tehdejším Svazarmem. Člen klubu železničních modelářů František Bláha (viz odkaz) z Hradce Králové objížděl výrobní družstva, která měla s plastikářskou výrobou zkušenosti, již od konce roku 1983. Např. Kovodružstvo Náchod (výrobce autíček v licenci NOREV, Francie). Zde nejdříve zájem o výrobu stavebnice vozu a dalšího materiálu byl. Byla zaslána oficiální poptávka od Krajské komise železničního modelářství Svazarmu. Odpověď přišla zanedlouho, nemůžeme vyhovět z kapacitních důvodů.

V průběhu roku 1984 v červnu bylo osloveno OPS Semily. Po krátké schůzce byl dojednán další postup. Pro nás z toho vyplynulo několik úkolů. Například zajistit návštěvu u výrobce modelů velikosti TT „VEB Berliner TT Bahnen“. To se podařilo zajistit. Výrobou nás provedl tehdejší ředitel výroby (entwicklung) pan Papenfuß. Současně jsme jednali s obchodní organizací Svazarmu - DOSS Valašské Meziříčí (Dům obchodních služeb svazarmu). Malý výrobce bez tradice se však zalekl rozsahu výroby. A tak jsme se ocitli znovu na počátku.

Výsledkem těchto snah bylo jen navázání modelářské spolupráce s firmou Berliner TT Bahnen. Návštěvou závodu počínaje, ale i přípravou podkladů pro lokomotivu T334 ČSD. A dalším vytipováním modelů pro konverzi na modely ČSD.

 

První úspěch

Na jedno krajské železničně modelářské jednání přinesl kolega Václav Eder z Jičína ukázku TT koleček z plastu bez osy. Vznikly díky nadšení p. Edera a jeho kolegy p. Macháčka, se kterým pracoval v ZPA Jičín. To byl odrazový můstek k počátku výroby v ZPA Jičín. Psal se rok 1985, leden.
V tom roce František Bláha prostřednictvím ing. Vajnlicha, pracovníka Česko-německé obchodní komory, navštívil několik německých (NDR) závodů na výrobu modelů, soustředěných pod koncernem Sonneberg. Kromě prohlídky technologie výroby přivezl i několik modelů. Nejcennějším byla stavebnice tramvaje z podniku „Prefo Drážďany“. S touto stavebnicí s kolegou Ederem zašli soukromě za tehdejším mistrem nástrojárny panem Barešem s dotazem, zda by bylo možné vyrobit podobnou stavebnici - vagónek ve velikosti TT podle české předlohy.
Náš požadavek byl skromný. Jeden rok hlavní rám, druhý rok boky a čela, pak střechu a kolečka. Tehdy padla od pracovníků ZPA věta „Když do toho půjdeme, tak celý model“. Svitla naděje na první stavebnici.
Výhodou bylo, že v té době se ukončila výroba části sortimentu, čímž se uvolnila výrobní kapacita. Také podnikům vznikla nová povinnost, vyrábět část produkce pro maloobchod. Po projednání ve vedení závodu bylo rozhodnuto se do výroby pustit. A pro nás tím začala ta pravá práce.
  Výběr typu Museli jsme připravit technickou dokumentaci pro výrobu modelu. Té se zhostil Karel Špryňar z KŽM Hradec Králové. Pro výrobu stavebnice byl vybrán osobní vůz „Bi“ (s vědomím určité nepřesnosti i s úpravou na vůz „Be“). To bylo výhodné z hlediska počtu výlisků a tím rentability celé výroby. Vše jsme dělali ve svém pracovním volnu a bez nároku na odměnu. Jezdili jsme za své peníze. Čas neúprosně utíkal.
Mezitím došlo k oficiálnímu jednání Krajské komise železničního modelářství s ředitelem ZPA Jičín p. Raulímem a vedením závodu.
   

první stavebnice, osobní vůz Be/Bi

plastový sáček obsahoval díly pro stavbu
jednoho vozu s možností volby typu

  První modely... Forma byla vyráběna, jen když byly volné stroje. Hlavně se musel plnit plán. Ale již ve druhé polovině roku 1986 byla ještě nezakalená forma odzkoušena. První výlisky z ní byly rozeslány předním modelářům k odzkoušení a připomínkám. Po prázdninách se rozběhla naplno jednání s obchodní organizací DOSS Valašské Meziříčí. Tato organizace po předchozím jednání poslala objednávku na 40.000 ks stavebnic vozu Bi/Be. Urychleně jsme řešili obal. První stavebnice byly baleny do sáčku z PVC se stříškou. Tu graficky připravil J. Šilhan z KŽM Hradec Králové s použitím kresby Miloše Kratochvíla.
  ...a první problémy Problém nastal se spřáhlem. „Berlínské“ bylo nedostupné a tak pro model bylo nepříliš šťastně upraveno spřáhlo „N“ pro které se musela opět vyrobit forma. Zde bohužel výrobce nepochopil princip enkového spřáhla, které musí být výkyvné nejen do stran, ale i do výšky a tím jej poněkud degradoval.
   

první a druhé provedení spřáhla
   

Modeláři již netrpělivě čekali na první stavebnice. Ty se objevily na trhu v závěru roku 1988, ještě pod značkou ZPA. Tím se završila dlouhá a složitá cesta první československé stavebnice železničního vozidla (nejen vagonu ČSD ve velikosti TT 1:120). Model byl vcelku příznivě přijat, měl obchodní úspěch (prodalo se jich za první dva roky přes 60 000 kusů) a tím otevřel dveře k výrobě dalšího modelu.

Jako druhý model byl zvolen kotlový vůz Ra. Jeho příprava rychle a s nadšením pokračovala. Byl také sestaven plán výroby dalších typů stavebnic. (služební vůz Ds, vůz na přepravu cementu Raj, pak vůz na přepravu sypkých hmot Sas/Sasz, motorový vůz M152.0 / přívěsný vůz Blm).

Popisy na modelech byly řešeny formou obtisků. Nepodařilo se sice zajistit výrobu obtisků v profesionální kvalitě, ale i zvolené náhradní řešení bylo uspokojivé. Nápisy byly natištěny na hnědé lepící pásce, která se před použitím musela přestříknout bezbarvým lakem. Pak už se s ní pracovalo jako s klasickým obtiskem. Jednoduché řešení, kupodivu spolehlivé.

   

náhradní provedení obtisků

balení stavebnic Ra - staré (ZPA) a novější (LPH)

 
   
    Změny prodělal i obal. Od původního plastového sáčku, přes dvoubarevné papírové krabičky ZPA k plnobarevným krabičkám LPH. Na fotografiích modelu na krabičkách však bohužel byly rukodělné předlohy modelů z KŽM HK. Na opačné straně pak byla fotografie modelů na královéhradeckém klubovém kolejišti.
Mimo harmonogram byly v menším množství lisovány i sady dílů pro přestavbu nákladního vozu Es/Vte (od BTTB) na vůz Utz ČSD (podle předlohy JŠ). Byly také prodávány samostatné podvozky pro individuální stavbu jiných modelů.
  1989 Vývoj se nezastavil ani po revoluci v roce 1989. Došlo sice k výměně ředitele, tím se stal pan Zelinka, ale na výrobu modelů to nemělo vliv. Ještě před pádem berlínské zdi vznikla výrobní spolupráce s firmou Berliner TT Bahnen. Díky tomu spatřilo světlo světa upravené berlínské spřáhlo s očkem, ale plastovým třmínkem. Kovový třmínek byl v té době problémem. Jičín je neuměl vyrobit.
Výroba stavebnic pokračovala podle harmonogramu. Vylepšovala se kvalita modelů. To se výrazně projevilo hlavně u vozu Sas/Sasz, snu všech modelářů. Posledním byl motorový vůz M152/Bafax. Pro tento motorový vůz připravovala motorizovaný pojezd firma Centron Slovakia z Bratislavy, bohužel s rozdělením republiky v roce 1993 spolupráce skončila. (o pojezdech viz dále)
  BTTB To, že výroba modelů v LPH je kvalitativně dobrá, neušlo po změnách v berlínském závodě (návrat p. Zeukeho do firmy) panu Parislovi z BTTB (nově  Berliner TT-Bahnen Zeuke). Po krátkých jednáních v roce 1992 získal Jičín obchodní zastoupení pro modely BTTB. V Jičíně se začaly vyrábět modely (ne stavebnice) otevřeného vozu Es a krytého vozu Z z berlínských forem. Výroba první lokomotivy (T435.0 ČSD) v Jičíně byla vrcholem krátké éry výroby modelů v LPH. Prodej produkce z Berlína však začal váznout. Důvodem byl rozpad trhu v ČSFR, dočasný ústup zájmu o velikost TT a také systém nabídky výrobků. Pracovník, který měl obchod „pod palcem“ modely nabízel ještě s produkty LPH. Byť se snažil, prodej byl minimální a nesplnil očekávání majitelů forem. Došlo k rozkolu s „Berlínem“ a formy i zboží byly ze dne na den odvezeny. Rozpracovaná výroba zůstala v Jičíně.
  Poslední záchvěvy Tu odkoupila firma Framo120, dokončila ji a rozprodala (viz odkaz). Ředitele Zelinku vystřídal z pozice ekonomického náměstka pan Alois Reinberger. Ekonomické problémy státního podniku přinesly celou řadu velmi složitých problémů. Stavebnice se však vyráběly dál. Jistou dobu držely podnik tak říkajíc „nad vodou“. Prodej však stále klesal, program se dále nerozvíjel a k realizaci připravených podkladů na lokomotivu ČSD T444.1 již nedošlo.
Skončila spolupráce s pracovníky LPH pány Benešem a Šolcem a dalšími. Už se jen prodávalo a čekalo se, co přijde. Nutno podotknout, že i autoři modelového programu měli jiné starosti. V roce 2002 také skončil ředitel Reinberger.
  Konec Došlo k restituci, navrácení objektu původnímu vlastníkovi. Při těchto změnách došlo bohužel omylem i k likvidaci jedné z forem vozu Sas/Sasz, nejúspěšnějšího modelu. Tento model firma Loco kompletovala a dodávala i firmě Tillig kde byl nějaký čas v katalogu.
Privatizace vedla k likvidaci LPH. Výsledkem veřejné soutěže byl prodej LPH Jičín německé firmě Manfréda Kerna, který v SRN vlastní podobnou továrnu se stejným výrobním programem.

Vyrobené stavebnice byly odvezeny na skládku (!!!). Od té chvíle jsou dodávány jen jako technické výlisky. To je neslavný konec nadějného vývoje a výroby stavebnic a modelů ze ZPA, později LPH Jičín. Zbytky stavebnic jsou stále u některých prodejců k dostání...

 

 

 

 
    Dobové recenze modelů LPH:

Stavebnice plastikového modelu osobního vozu ČSD řady Be/Bi v modelové velikosti TT - časopis Modelář
Stavebnice plastikového modelu kotlového vozu Zas v modelové velikosti TT - časopis Modelář 4/1990
Služební vůz ČSD řady Ds/Daa-k - časopis Modelář 11/1991
Pod stromeček vláček LPH - časopis Modelář 11/1991

 
     
   
  osobní vůz Bi (jako Ci) v katalogu Tillig 
  osobní vůz Be v katalogu Tillig 
  osobní vůz Bi postavený ze stavebnice LPH
(model je oproti stavebnici vybaven novým spřáhlem Tillig, kovovým dvojkolím, leptaným zábradlím plošin a tištěnými popisy)

zdroj foto: internet
  osobní vůz Be postavený ze stavebnice LPH
(model je oproti stavebnici vybaven novým spřáhlem Tillig, kovovým dvojkolím a tištěnými popisy)

zdroj foto: internet
  předloha pro nový model - cisternový vůz Ra Spolku pro chemickou a hutní výrobu, národní podnik Ústí nad Labem
  cisternový vůz Ra postavený ze stavebnice LPH
(model s novým spřáhlem Tillig a upraveným zábradlím plošiny)
zdroj foto: internet
  cisternový vůz Ra postavený ze stavebnice LPH
(model je zde již vybaven moderním spřáhlem Tillig)

zdroj foto: internet
  podvozky pro čtyřnápravové nákladní vozy
byly pro modeláře dodávány i samostatně
  služební vůz Ds/Daa-k v katalogu Tillig
  služební vůz Ds/Daa-k
 

nádobový vůz Raj/Uacs
zdroj foto: Tillig
  vůz na přepravu sypkých hmot Sas/Facs
i tato stavebnice umožnila stavbu dvou různých modelů, otevřenou nebo uzavřenou variantu
zdroj foto: Tillig
  zavřený vůz na přepravu sypkých hmot Sasz - Facs
zdroj foto: Tillig
  vůz Utz ČSD, postavený pomocí konverzní sady Es-Utz z LPH Jičín
zdroj foto: internet
  motorový vůz M152.0 / přípojný vůz Blm/Baafx
(na krabičce bylo sice napsáno jen Baafx, ale stavebnice obsahovala i díly ke stavbě makety mot. vozu M152.0 - dnes řady 810 )
 

připravovaná a nerealizovaná stavebnice pojezdu k motorovému vozu M152.0
měla vyrábět firma Centron Slovakia z Bratislavy - pár kousků se ještě dostalo do prodeje ale po rozdělení Československa šel projekt k ledu

odkaz - dobová inzerce

 

 
  dnes se dají pořídit pojezdy kvalitnější (např. německý pmt)
problematika pojezdů k M152 LPH je obsáhle popsána na webu MojeTT
 

zkušební výlisky
nebyly vždy v černé barvě
  model sestavený ze zkušebních výlisků
 

konverzní sada pro přestavbu vozu Es na vůz Utz
 

zadní strana krabičky
s fotografií modelů LPH na královéhradeckém klubovém kolejišti
 

 

 

 

po uvedení stavebnic do prodeje se objevilo množství nápadů a návodů na úpravy a přestavby do jiné podoby - zde např. časopis ABC
 

 

 

Modely vyráběné ve spolupráci BTTB-LPH

 

  ...měly i své krabičky s potiskem, odlišným od berlínských
  klasický vůz řady Z
byl v různých barevných variantách...
  odkaz - dobová inzerce
odkaz - dobová inzerce
  ...a s různým potiskem
vůz Prazdroj
  vůz Budvar
  vůz Orion z výroby LPH byl bílý
  vůz Orion originál BTTB je modrý
  vůz Orion LPH s chybným dvojitým potiskem
  vůz Ospap
  vysokostěnný vůz Es/Vte
odkaz - dobová inzerce
  lokomotiva ČSD T435.0 modrá verze
 

modrá verze z Jičína se od verze BTTB
lišila červeným nápisem ČSD na budce
  lokomotiva ČSD T435.0 červená verze
  katalogové listy LPH
   

Poznámka na závěr: Stavebnice vozidel z LPH Jičín byly navrženy a vyráběny prvotně pro mladé modeláře k získání základních modelářských dovedností a samozřejmě nedosahují kvality a modelovosti dnešních výrobků. Musíme si také uvědomit v jaké době byly vyráběny a jaké byly tehdy možnosti. Přesto se dodnes prodávají a mnoho prodejců modelové železnice je ve vlastní režii kompletuje. I to o něčem vypovídá. (přesto, že se - hlavně na diskusních fórech - objevují různé názory jako "paskvil" apod.)  Svůj úkol tehdy v devadesátých letech splnily na výbornou...

...a to je zatím vše, co se podařilo z paměti, dobového tisku a hlubin internetu vyzískat. Jakmile se podaří objevit další skutečnosti, hned to sem doplníme.

 

 
logo ZPA
logo LPH

 

v.01.30 Františka Bláhu zpovídal Jaroslav Šilhan, KŽM HK 2021