Poslední aktualizace článku 04/2023

Po roce 1989 je náš trh pro výrobce modelové železnice přece jen zajímavější a tak se můžeme občas potěšit novým modelem podle předloh, provozovaných na našem území (a není nutné rozlišovat, zda v českých zemích či na Slovensku). Jsou však ještě některá vozidla, která v modelové podobě nejsou dostupná. Zde musí nastoupit vlastní šikovnost při úpravách modelů zahraničních železnic (nebo trpělivě čekat, až některý výrobce zjistí, že jím vyráběný model byl provozován i u nás).

Základem tohoto pojednání jsou informace, uveřejněné v odborné literatuře. Modely jsou uvedeny bez rozlišení dostupnosti. Stejně jako u parních lokomotiv jsou i zde vynechány lokomotivy úzkorozchodné.

Takže můžeme začít.

 

T200.0 (Breuer Werke)  
 

Dva kusy tohoto stroje byly u nás nepříliš úspěšně zkoušeny v posunovém provozu a poté prodány na vlečky (001 - 1938 Vítkovice - 1945 Setuza, 002 - 1946 Graf Byšice)

Článek o tomto posunovacím mechanismu s nákresy a fotografiemi je v časopisu Svět železnice č.2 (květen 2002)
Obsáhlý materiál lze dohledat v Encyklopedii železnice Motorové lokomotivy díl 1.

Model vyrábí v několika verzích firma Rivarossi a nemělo by být těžké upravit jej do české podoby. Barva skříně vcelku odpovídá, vlastně by stačilo odstranit bílý nápis na čelech (nemají jej všechny varianty modelu) a doplnit číslovou tabulku, popř. státní znak na dveře. Neměli bychom také zapomenout na označení P a Z na čelech.

 

Model H0 Rivarossi
T200.2 ex Köf II  
  V Německu poměrně rozšířené stroje se k nám dostaly už v průběhu války kdy je používal Wehrmacht po celém obsazeném území a pak je během rychlého ústupu porůznu po Evropě zanechával. Po roce 1945 jich přes 27 (Encyklopedie žel. - mot.lok.2) bylo předáno ČSD a několik dalších zůstalo i na vlečkách, kam byly během války přiděleny. I stroje přidělené ČSD byly postupně předávány na posun do dílen případně na vlečky. Rušeny byly docela pozdě - až v sedmdesátých letech.

Modely H0 vyrábí několik firem v různých variantách (Brawa, Trix, Marklin, Lenz a snad i jiné). Je třeba zvolit variantu před modernizací (tzn. bez dveří a modernizovaných oken)

Ve velikosti TT je výběr jednoduchý - Arnold. (několik variant)

Československou verzi zatím nikdo nevyrábí, model je vhodným kandidátem ke konverzi.

H0 Brawa Köf 6565
H0 Lenz Köf 4151
H0 Trix Köf 6841
H0 Trix 100 801
varianta po modernizaci kabiny není pro přestavbu nejvhodnější
TT Arnold Köf 4204
     
T232.0 ex NS serie 200  
  Několik kusů (snad 7) této holandské posunovací lokomotivy se k nám dostalo s ustupující německou armádou během II. sv. války. Po jejím konci zde zůstaly, jediný stroj byl údajně přeznačen na T232.002 (posunoval v dílnách). Do roku 1949 byly všechny navráceny s jiným materiálem do Holandska.

Model H0 je v několika variantách pouze od firmy Roco. Protože neexistují (nebo se zatím neobjevily) žádné fotografie z provozu u nás, musíme se pouze domýšlet, jak asi vypadaly. Vzhledem ke krátké době výskytu se lze domnívat, že zůstaly v původním tmavozeleném vzhledu a nebyly (vyjma výše zmíněné T232.002) přeznačeny na ČSD.

 

 

 

H0 Roco

 

 

 

 

 

 

  Jednu z možných podob konverze jsem objevil na HistOriCZ. T232.0500 upravená z modelu Roco.
T200.3 ex Kö I  
  Dvě posunovací lokomotivy typu Kö I německé výroby po roce 1945 připadly ČSD a byly označeny T200.301 a 302. První ještě v r. 1955 posunoval v dílnách, druhý byl začátkem padesátých let odprodán na vlečku a později zrušen.

Model H0 od Pika je/byl v prodeji kromě německých verzí i ve variantě ČSD, čímž nám firma ušetřila práci s počešťováním. Záhadou zůstává, proč Piko na rozdíl od předlohy očíslovalo své modely 302 a 303. Náprava by však měla být snadná.

H0 Piko ČSD T200.302

 

H0 Piko ČSD T200.303
T234.2 (WR200 B14) V20 DR  
  Už v průběhu druhé války byly tyto stroje dodány do protektorátu a zůstaly zde na vlečkách (k ČSD nepřešla žádná z těchto lokomotiv). Celkem (snad) byly u nás v provozu 4 kusy, v roce 1970 prokazatelně stále provozní T234.2002

Více o těchto lokomotivách snad jen časopis Svět železnice č.2/2002

Modely:

H0 Lenz V20 006
H0 Lima V20 052 DB
H0 Lima V20 007 DR
TT Beckmann V20 006 DR

 

TT Fischer Modell 3610
T334.0 (I), (WR360 C14) V36 DR  
  Německé stroje pro vojenské účely byly postupně nasazovány na strategicky významné vlečky v celé okupované části Evropy, čili i u nás. Po válce bylo 6 strojů přiřazeno k ČSD, další zůstaly na vlečkách. Provozovány byly v traťové službě. Do konce padesátých let prodány. Většina jich skončila na vlečkách skladů n.p. Benzina kde byly ještě v r.1980 v provozu)

Více o těchto lokomotivách časopis Svět železnice č.1/2002 a Encyklopedie železnice - Motorové lokomotivy ČSD 2.díl

  Modely těchto lokomotiv má/mělo v katalogu mnoho výrobců ve všech velikostech. N - Minitrix, Hobbytrain,  TT - Zeuke/BTTB/Tillig, H0 - Roco, Brawa, Lima, Trix, Lenz, Fleischmann, G - Piko.
H0 Roco
I tady už jsou české verze dostupné (ale možná už jen bazarové).  Měly by být tmavomodré s černými koly, jak Roco ukázalo v katalogu ...
... ale ve skutečnosti to bylo jinak. Model T334.002 má kola červená.
H0 Brawa T334.001
H0 Lenz V36 413 DB
TT  BTTB/Tillig
stará konstrukce modelu
vlečková lok. č.2 Stalinových závodů - Benzina Roudnice nad Labem

 

TT Tillig
nová konstrukce modelu
Tilligova T334.002 má kola správně černá
T455.0 (Ganz)  
  Pět lokomotiv bylo nakoupeno roku 1957 v Maďarsku a označeno T455.0 ale již do roku 1968 bylo všech pět strojů vyřazeno.

(foto sb)

Také nic ke konverzi. Výrobek maďarského malovýrobce DeákModellsport je již ve verzi ČSD. (možnost úprav by se ale našla, lze si všimnout barvy pruhů na čele, velikosti hvězdy na boku i jiného tvaru číslových tabulek, návěstní svítilny také neodpovídají) Model je ovšem v současnosti již nesehnatelný.

Novinka roku 2023
Firma mtb dodala na trh (04/2023) mimo lokomotivy MÁV a PKP také model této lokomotivy ve verzi ČSD.

 

DEÁK   H0 Deák Modellsport  T455.004 ČSD

 

 

H0 mtb  T455.004 ČSD

 

717 (Henschel) DHG 700 C  
  V roce 1980 byly zakoupeny dvě lokomotivy v nevýbušném provedení pro vlečku chemických závodů v Záluží u Litvínova. Od roku 2004 mimo provoz a 2009 odprodány do Německa.

(viz. Atlas vozidel 2009 ŽM str.62)

Podařilo se najít jen dva výrobce modelu, do vzhledu lokomotiv používaných u nás potřebují oba modely drobné úpravy. (mám na mysli zábradlí na boku a barevnost)

 


Märklin v H0...

 

...a Arnold v N
T203.05/706.5 (Kaluga SSSR) TGK 2E  
  Od roku 1979 začaly být na vlečky dodávány (v důsledku ukončení výroby československých lokomotiv T212 v Martině - tanky byly přednější) stroje z výroby SSSR TGK-2E, u nás označené T203.05, podle nového číslování 706.5. Na čs. vlečkách jich bylo celkem 55. Někde jsou dosud v provozu.

(T203.0550 Ostroměř, foto M. Švabčík)

V modelu je vyrábí firma Piko jak v H0 tak v TT. Záhy po zelené ruské a oranžové německé přinesla také naši variantu a tak jsme opět bez práce.

H0 Piko T203.0504
TT Piko T203.0504

 

H0 (TT) Piko 706 502-2
T476.1/745 (LEW Hennigsdorf DDR) V100/BR110  
  V roce 1981 bylo zakoupeno pro TSS 7 lokomotiv s pomocným pohonem pracovních strojů na čele a později ještě další 4 bez tohoto pohonu pro čs. průmysl. Daleko později (2008) nejprve pronajala a později zakoupila soukromá společnost Railtransport další stroje pro traťovou službu.

Modely německých lokomotiv V100/110 jsou ve výrobním programu mnohých firem již dlouho. Došlo i na verze čs i když ne s pomocným pohonem, ale to nebude pro modeláře žádný problém. Jen musíme mít na paměti použití lokomotiv (mimo stroje Railtrans) téměř výhradně pro traťové hospodářství.
Pro úpravu na českou řadu T476.1 (pokud už není natrhu přímo naše verze) si vybereme podtyp, označený u DR řadou 111. Tím nám odpadne minimálně přebarvení modelu.

H0 Piko V100 001
První modely této řady dodávala na náš trh firma Gützold v modré a červené barvě, prodávaly se i pod značkou Piko. Dnes už jsou svými vlastnostmi i modelovostí překonané.
H0 Brawa 111 010-5 model od Brawy je dobrý základ k přestavbě
H0 Roco 111 027-9 také Roco bude vyhovovat
Modellbahn
Manufaktur
H0 Crottendorf T476.1006
jediná firma Modellbahnmanufaktur Crottendorf vyrobila model s pomocným pohonem na čele, dokonce nabízela i verzi ČSD jako T476.1006. Vadí vysoká cena.
TT Roco 111 027-9 zde platí totéž,jako u H0
TT Tillig 111 107-9 u Tilliga musíme počítat s úpravou rámu, který je zakrytý
N Brawa 111 128-5 Brawa v enku totéž
N Fleischmann 111 027-9 tady to bude jednoduché
  Máme-li tedy model v odpovídající barvě (to by neměl být problém) a s odkrytým rámem (to už bude horší), zbývá úprava zábradlí, výroba vývodu pomocného pohonu a přeznačení.
H0 Roco lokomotivu 745 502-5 společnosti Railtrans CZ z roku 2008 znázorňuje zdařile model Roco
     
716.5 (LEW Hennigsdorf DDR) V60  
  144 kusů německých lokomotiv V60 bylo dovezeno v letech 1976-1983 pro potřeby našeho průmyslu. Byly pro různé problémy brzy vyřazovány, ale několik jich je stále v provozu. Je i v majetku společnosti RTT (Railtrans - Railtransport).

(V60 Nový Bydžov, foto: M. Švabčík)

modely H0 - Gützold, Piko,  TT - Tillig, Jatt, Piko
popis - AtlasŽM str.60

H0 Piko DDR
H0 Piko
TT Piko
TT Tillig
TT Jatt
N Fleischmann 716

 

TT Piko
T679.1 (Lugansk SSSR) M62  
  Nejpočetnější řada našich motorových lokomotiv. Mezi lety 1966-1979 jich bylo dovezeno 574 ks (nepočítaje v to 25 lokomotiv širokorozchodných) a postupně nahrazovaly parní štokry ř. 556.0. Pokles jejich potřeby nastal již koncem osmdesátých let a největší vlna jejich rušení přišla v letech devadesátých. Některé byly odprodány do Německa. Dojezdily zhruba do r. 2003. (kromě mimořádností)

modely H0 - Gützold, Piko, Roco
modely TT - Roco, Tillig
modely N - Minitrix, Fleischmann
na výběr je opravdu mnoho variant i ve verzi ČSD (ČD)

H0 Gützold/Piko DDR
Model Gützold ještě ze sedmdesátých let byl na svou dobu vynikající a ani dnes neuráží. Prodával se i pod značkou Piko.
Nový Gützold je ale daleko lepší. Firma model kompletně přepracovala (2003) v kvalitě, odpovídající současnosti. Dolní šedá část pluhu se však otáčí i s podvozkem.
H0 Piko
H0 Piko
H0 Roco
H0 Roco
H0 Roco
dvounápravový TT "model" na baterie nebudeme brát vážně
TT Tillig
První model sergeje od Tilliga měl ještě čelní okna trochu mimo rozměr
TT Roco
TT Roco
N Minitrix
Minitrixu v enku chybí pluhy, Fleischmann (dole) vítězí

 

N Fleischmann
T679.2 (Lugansk SSSR) TE109  
  Na rozdíl od NDR, kam bylo ze SSSR exportováno mnoho těchto lokomotiv, u nás zasáhly do provozu pouhé dva kusy a to od r.1971 do r. 1976, kdy byly obě zrušeny a odprodány do Bulharska. Lokomotivy stejného typu v německých barvách však donedávna zajížděly do pohraničních stanic Cheb nebo Děčín.

Modely  Piko, Roco, Brawa, BTTB, Marklin.
Vzhledem k tomu, jak málo tyto lokomotivy zásáhly u nás do provozu, je jich ve verzi ČSD poměrně dost.

H0 Piko DDR
Starý model H0 od Piko nebrat...
TT BTTB
...stejně tak i v TT model od BTTB - ten je navíc i mimo rozměr
H0 Piko
H0 Brawa
H0 Marklin
H0 Roco 
TT Piko
TT Roco
  N Brawa
     
783.001 (Voith, Kiel Německo) Maxima 30CC  
  Lokomotiva 783 je řada šestinápravových motorových lokomotiv vyrobených společností Voith (Kiel, Německo) pod typovým označením Voith Maxima 30 CC. Obdobný typ měl být licenčně vyráběn českou společností Legios pod označením Legios General 30 CC.
Lokomotivy tohoto typu byly v Kielu vyráběny v letech 2008 až 2010, celkem bylo vyrobeno šest kusů. Ty byly označeny německou řadou 263, konkrétně 263 001 až 263 006.
Lokomotiva 263 003 byla montována v roce 2010 (i když jako rok výroby je uváděn 2009) s účastí techniků společnosti Legios. Tento stroj pak byl prezentován společností Legios pod označením Legios General jako prototyp této firmy a takto byla v roce 2010 uvedena na veletrzích InnoTrans a Czech Raildays, k plánované výrobě ale nedošlo.
V rámci prezentace na českém trhu byla lokomotiva v roce 2010 provozována českým dopravcem Railtransport, poté se vrátila do Německa, kde byla nasazena u tamních dopravců. Zřejmě v roce 2010 byla lokomotiva prodána Legiosu, v roce 2014 pak české společnosti Railco. Nový majitel lokomotivu zaregistroval u českého Drážního úřadu, kde dostala označení 783.001.
Od listopadu 2014 lokomotivu provozuje český dopravce IDS CARGO. (zdroj Wikipedie)

(Nový Bydžov 2011)

Různé nátěry téže lokomotivy

(zdroj foto Internet)

(zdroj foto Internet)

(foto Jaromír Vilímek)

(zdroj foto Internet)

Model: Kupodivu i tato lokomotiva existuje od roku 2012 v modelu. Výrobcem je firma Saechsische Waggonfabrik Stollberg

H0 SWS model je/byl (?) kromě verze H0 vyráběn i v TT a N, "naše" verze Legios ovšem jen v H0
H0 SWS  
     
ER20 Herkules (Siemens, Německo)  
  Tady už se dostávám na tenký led, protože o nových zahraničních lokomotivách na našich tratích nemám moc přehled. Tak snad ještě jeden stroj - Siemensův Herkules ER20

(ER20-001 Nový Bydžov)

Modely této lokomotivy má v programu mnoho výrobců modelové železnice

   modely H0 - Piko, Roco, Märklin
modely TT - Kuehn, Piko, Tillig
modely N - Fleischmann
TT Kuehn
N Fleischmann
  Na našem území lze potkat tuto lokomotivu i v jiných barvách
(a netvrdím, že toto jsou všechny)...
 
   
modely H0 - Piko
modely TT - Kuehn, Piko
   
  modely H0 - Piko, Roco, Märklin
modely TT - Kuehn
   

 

 

modely H0 - Piko, Roco
modely TT - Piko

 

Určitě se mně nepodařilo vyjmenovat všechny výrobce modelů dané lokomotivy a záleží také na momentální nabídce u obchodníků. Pokud se nám nepodaří sehnat (nebo neexistuje) model v české verzi, musíme předem výchozí model pečlivě porovnat s dostupnými podklady (plánky, foto) a z nich vycházet při úpravách svého modelu. Problém se může vyskytnout u starších strojů s barevností, kterou není vždy možné zjistit. Všechno záleží na tom, jak daleko s úpravami výchozího modelu chceme (nebo můžeme) zajít.

 

Další typy zahraničních lokomotiv v provozu na ČSD nebo vlečkách:
 

Faur LDH70 748.5 - nikdo model nevyrábí,  popis - AtlasŽM str.138
- zatím jen foto připravovaného modelu firmy Albert


T426.0/715 - nikdo model nevyrábí
706.4 Chrzanów Polsko - nikdo model nevyrábí?   popis - AtlasŽM str.31
 

© Jaroslav Šilhan, KŽM Hradec Králové

Pokračovat můžete buď na

  Parní lokomotivy zahraničního původu jako předlohy ke konverzi sériově vyráběných modelů
  nebo se vrátit zpět na úvodní stránku