AMERICKÝ JIHOZÁPAD - výstavní kolejiště H0 královéhradeckého klubu

Prvotním impulsem ke stavbě tohoto kolejiště bylo nevyužité místo v prostorách klubu. Dalším pak přání mít kolejiště, nenáročné na obsluhu a transport a s tím související možnost prezentovat svou práci i na jiných akcích mimo domovský klub.

  Kolejiště je navrženo jako úzké a dlouhé – tak, aby přesně vyplnilo volný prostor v klubu. Kvůli betonovému pilíři, který nechtěl uhnout, je kolejiště uprostřed zadní hrany zúženo. Celková délka kolejiště je 810 cm, z toho viditelná část 710 cm. Největší šířka je na koncích 100 cm kvůli otáčení souprav, jinde 75 cm (viditelných 50 cm). Pevná kulisa odděluje viditelnou a skrytou část. Aby bylo dosaženo lepšího dojmu, je v rozích zaoblena poloměrem 30 cm. Pro transport je rozděleno do čtyř dílů.

Hlavní trať tvoří uzavřený ovál se skrytými kolejemi za kulisou, odkud vyjíždějí vlaky na viditelnou část. Celá je v jedné rovině (+10 cm). Vlaky mohou vyjíždět buď na ruční příkaz, nebo automaticky popř. automaticky s náhodnou volbou soupravy. Max. počet vlaků je zde 8 souprav.
Vedlejší trať je ve stoupání, na obou stranách má vratné smyčky a v jednom místě i velmi malý (a odporující normám) poloměr oblouku 250 mm. Ovšem pouze tak bylo možné trať umístit na dané místo. Přesto kratší modely bez problému provozujeme. Nejvyšší počet vlaků je zde 5 souprav.

Celkem je tedy možné jezdit se třinácti soupravami. Nesmíme však zapomenout na další možnost a to je dlouhá souprava přes dva úseky. Je to efektní pro diváky i když se snižuje počet vlaků.
Obvykle provozujeme na hlavní trati jednu rychlíkovou soupravu, pět nákladních a jednu nákladní velmi dlouhou (taženou buď dvojicí dieselových lokomotiv nebo parním BigBoyem).

  Stavba byla zahájena koncem roku 2014 s předpokládaným termínem dokončení za dva roky. To se sice nepodařilo, ale po třech letech už bylo dílo téměř hotové.
Rám je dřevěný, čtyřdílný, pokrytý překližkou. Na stojinách z extrudovaného polystyrénu je přilepena kolejová trasa z překližky. Přímo pod kolejemi je korkový pás ve tvaru štěrkového lože. Hrubá stavba krajiny mezi překližkovými žebry je vytvořena převážně z deskového polystyrénu a montážní pěny.
 
 

 

  Skály jsou lité ze sádry a opět montážní pěnou lepeny na své místo. Povrch ostatní krajiny byl nahrubo vytvarován ostrým nožem a kaší namíchanou z práškového perlitu dotažen do definitivní podoby.
 
 

 

  Následovalo barvení vodou ředitelnými barvami. Pozadí, které je pevnou součástí jednotlivých dílů, zatím bílou a povrch krajiny okrovou. Dalším úkolem bylo namalování pozadí.
 
 

 

  Po nabarvení skal už začíná kolejiště vypadat podle našich představ. Skály byly barveny nejprve v celé ploše červenohnědou barvou a poté pomocí vody tmavším odstínem spáry.
 

 

  Povrch krajiny je pokryt flokovačkou suchými drny, drobným kamenivem a polosuchými keříky.

 

  Ocelové mosty jsou pro urychlení stavby použity tovární výroby, dřevěné mosty a tunelové portály jsou vlastní výroby ze dřevěných hranolků.

Také budovy jsou až na vyjímky vlastní stavby.

 

  Krajina kolejiště znázorňuje typickou americkou polopouštní krajinu v oblasti na pomezí států Utah a Nevada, někde mezi Velkým solným jezerem v Utahu (Toele County) a Wheeler Peak v národním parku Great Basin v Nevadě (White Pine County).V této oblasti je řada přírodních zajímavostí.
Na jihu je to Údolí smrti (Death Valley) a Mohavská poušť (Mojave Desert), na jihovýchodě Grand Canyon na řece Colorado a na západě je to Yosemitský národní park. Ale jak jistě pochopíte, to už se sem nevejde. Ani naše silnice není proslulá Route 66, ta vede poněkud jižněji.

Na následující mapě je křížkem označeno místo inspirace našeho kolejiště.

 

  Tato oblast bývala původně obývána indiánským kmenem Šošonů. (další mapa) Ale možná přijede i Winnetou se svým bratrem Old Shatterhandem.

  Máte-li pocit, že levá a pravá část kolejiště se trochu míjejí v čase, pak nasadíme filmový štáb společnosti Paramount (nebo jiné), který právě ve westernové osadě natáčí nejnovější film z dob Divokého západu.


 

  Provoz na kolejišti zajišťují převážně dieselové lokomotivy různých typů z výroby General Motors (EMD – Electro Motive Division), v menší míře i ALCO (American Locomotive Company). Budete-li mít štěstí, uvidíte na jedné z posledních jízd i legendární parní lokomotivu BigBoy. (viz dále)
V případě natáčení filmu ve westernové osadě se na vedlejší trati mohou objevit i historické parní lokomotivy s odpovídajícími vozy.

  Hlavní trať patří sice společnosti Union Pacific, ale díky americkým zvyklostem (Trackage Rights) mohou dopravní cestu používat i jiné společnosti. Na našem kolejišti se to týká hlavně Santa Fé (ATSF), Rio Grande (DRGaW) a dalších.


 

  BIG BOY - Lokomotivy této řady byly vyráběny v letech 1941-1944 pro společnost Union Pacific. Bylo jich ve dvou sériích vyrobeno 25 ks. Jejich úkolem byla vozba těžkých nákladních vlaků přes Skalisté hory. Byly schopny táhnout 4000 tun těžký vlak rychlostí 35 km/h na 90 km dlouhém stoupání 12 promile.
Lokomotiva BigBoy váží 548 tun, je 5 m vysoká a 40,5 m dlouhá. Výkon měly 6290 koní (4560 kW), tažnou sílu 602 kN. Jejich výkon byl po přechodu na motorovou trakci nahrazován až šesti lokomotivami.
Model lokomotivy BigBoy je ve velikosti H0 dlouhý 46,5 cm. Na našem kolejišti dopravuje tato lokomotiva pětatřicetivozové vlaky – víc už se sem opravdu nevejde.


 
Nejdelší souprava v akciOblíbená činnost malých návštěvníků výstavy – počítání vozů.

Všechny provozované vozy postupně procházejí patinováním. 

  Je jasné, že vylepšování kolejiště bude dále pokračovat. Námětů máme více, než dost. Mimo jiné máme připraveno světelné (i zvukové) přejezdové signalizační zařízení, různé zvukové a světelné efekty (houkání lokomotiv, zvuk honky-tonk piana v saloonu) a mnohé další.
 

 

 

Přijďte se podívat na naši podzimní výstavu
Příjemný zážitek z našeho kolejiště Vám přejí jeho autoři

Foto JŠ © 2021 KŽM Hradec Králové

.