Začátky Historie našeho klubu začíná paradoxně v Hořicích, v modelářském klubu, který vedl pan Walter Techl. Několik modelářů z Hradce Králové nějaký čas dojíždělo do Hořic. Pan Techl, který vedl krajskou sekci železničních modelářů při tehdejším Svazarmu, pomohl uspořádat schůzku zájemců o železniční modelářství z Hradce Králové. Konala se dne 15. ledna 1981 v Adalbertinu a došlo zde k ustavení Klubu železničních modelářů. Stali jsme se součástí Juniorklubu při Krajském domě dětí a mládeže. Od té chvíle jsme se v KDDM scházeli pravidelně jednou týdně. Prostory jsme měli společné s modeláři ostatních odborností. To pro naše potřeby nebylo ideální a tak jsme hledali vlastní samostatnou klubovnu.

 

První klubovna

V Hradci Králové tehdy probíhala teplofikace, lokální kotelny byly rušeny a hledalo se pro ně další využití. Díky tomu jsme na podzim toho roku dostali nabídku od Městského národního výboru, odboru místního hospodářství, na prostory po bývalé kotelně. Po počátečních potížích jsme začali se stavebními úpravami. Nejprve jsme ale museli vyklidit odpad a zbavit se sazí a mouru z každé nerovnosti ve stěnách. Pak už to bylo jednodušší, i když ne snadné. S podporou tehdejšího předsedy Okresního výboru Svazarmu (kde tehdy musely být povinně podobné zájmové činnosti začleněny) jsme vybudovali novou el. instalaci, vymalovali. Podlaháři nám položili PVC. Také nám Svazarm poskytl prostředky na vybavení klubovny nábytkem.
  Činnost Tak jsme díky velkému úsilí zakládajících členů mohli na první výročí klubu uspořádat malou výstavu, spíše prezentaci našeho ročního úsilí. Zde jsme pozvaným hostům představili naše modely a plány do budoucna.
Doma jsme zhotovovali modely pro soutěže a zároveň probíhala příprava stavby klubového kolejiště ve velikosti TT. Začali jsme vyrábět základní nosné dřevěné rámy a vytvářet konstrukci pod trať a krajinu. Do klubu jsme chodili budovat kolejiště i mimo oficiální den schůzek ve středu. Práce na kolejišti probíhaly poměrně rychlým tempem. Již v roce 1983 na podzim jsme uspořádali okresní soutěž a také výstavu kolejišť a železničních modelů na hlavním nádraží ČSD v Hradci Králové.

V roce 1986 jsme navázali spolupráci s německými modeláři z Firstenwalde z tehdejší NDR, s nimiž jsme se jednou ročně navštěvovali. Po sjednocení Německa došlo i ke změnám v klubu ve Finsterwalde. Kolegové získali zrušenou železniční trať z Finsterwalde do Krinitz a společenství se rozdělilo na modeláře a skupinu provozující trať. Příchodem mladé generace však kontakty ochably.

Koncem osmdesátých let se klub aktivně podílel na zavedení výroby stavebnic vozidel velikosti TT ve firmě LPH Jičín. (Bližší o tom v samostatném článku zde)

  Výstavy Až do roku 1989 jsme vystavovali vždy v lichém roce, v sudých letech probíhala na stejném místě výstava hořického klubu. V těch letech jsme nijak zvlášť nemuseli řešit finanční záležitosti, nájem za nás platil Svazarm. Po jeho zániku (1990) jsme si museli vydělat na svoji činnost a získané finanční prostředky z výstav nám pomohly udržet vlastní klubovnu. Od tohoto roku jsme tedy vystavovali každý rok. Výstavy, které byly prezentací naší modelářské práce, se sice staly existenční nutností ale zároveň i tradiční součástí předvánočního Hradce Králové.  (...více o výstavách zde)  (...soutěž Hradecká mašinka)  (...časopis Modelář 1990 o klubu)
Pravidelně jsme také začali pořádat zájezd do Lipska na veletrh-výstavu Modell Hobby Spiel pro zájemce z Hradce Králové a okolí.
    Vznikl Svaz modelářů České republiky (SMČR) jehož součástí jsme se stali. Svaz do určité míry suploval činnost bývalého Svazarmu, ovšem bez ideologického balastu dřívějších dob.
   

Kulturní místnost železniční stanice, kde jsme výstavy pořádali, byla zrušena a tak jsme se tři roky po dobu výstavy dělili o místnost s hracími automaty. Automaty jsme museli oddělit provizorní dřevěnou stěnou. Po třech letech jsme definitivně skončili s výstavami na nádraží. Bývalá kulturní místnost byla pronajata pro komerční využití. Museli jsme si hledat prostory pro výstavu po celém Hradci Králové. Několikrát jsme vystavovali v centru města, v sále domu, kde sídlila organizace YMCA (Young Men´s Christian Association). Poté, co YMCA změnila své královéhradecké působiště, jsme našli výstavní prostor v Malém sále KD na Střelnici. Z finančních důvodů jsme však i tento sál opustili. Na nabídku tehdejšího přednosty žst. pana ing. Hanzlíka, jsme se vrátili na hlavní nádraží ČD, ne však už do kulturní místnosti, ale do čekárny. Byli jsme rádi, i když výstavní plocha byla poloviční, než byla v kulturní místnosti. Prostředí velké železnice umocňovalo zážitek z výstavy pro návštěvníky a zvláště malé děti objevovaly „železniční minisvět“ s velkým nadšením.

  Nová klubovna V roce 2008, po sedmadvaceti letech působení ve staré klubovně došlo k privatizaci domu, kde byla naše klubovna. Bohužel, domluva s novými vlastníky nebyla možná, byli jsme nuceni se vystěhovat. A tak jsme museli hledat dost narychlo i nové prostory. Podařilo se nám je sehnat takřka v hodině dvanácté v suterénu nádraží ČD, shodou okolností pod bývalou čekárnou. Opět jsme uklízeli, malovali a upravovali elektroinstalaci, ale klub se podařilo zachránit.
    Tento rok byl vůbec velice náročný. Dostali jsme od Německého svazu železničních modelářů BDEF (Bundesverband Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V) pozvání, vystavovat naše TT kolejiště na mezinárodní výstavě a veletrhu Modell Hobby Spiel v Lipsku. A tak, kromě stěhování a úprav nové klubovny, jsme připravovali naše kolejiště na transport a dodělávali detaily. Byl to však velký úspěch a pro nás jeden z vrcholů činnosti klubu.
  Současnost Od roku 2009 probíhají výstavy v našich prostorách, v nové klubovně v suterénu hradeckého nádraží.
Po celá léta jsme se s modely zúčastňovali krajských i republikových soutěží. Modely našich členů se umístily na předních místech a některé se účastnily i mezinárodních evropských soutěží, kde jsme získali několik prvních míst.
Během let bylo v klubu postaveno několik kolejišť. Prvním bylo kolejiště TT "Velký Brod", budované od začátku činnosti klubu a které se stalo naší chloubou. Dalším je H0 kolejiště z bývalého podniku MTH, které jsme zakoupili roku 2000 a podrobili důkladné rekonstrukci při které z původního modelu mnoho nezůstalo. Nazvali jsme jej "Vysočina" a stále ho vylepšujeme. Jeho součástí je i tramvajová trať a úzkorozchodná lesní železnice. Nová klubovna byla postupně rozšířena o dvě další místnosti a v jedné z nich se v letech 2014-2019 podařilo vytvořit rozměry i námětem poněkud netradiční kolejiště ve velikosti H0. Na ploše 1x8 metrů projíždí vlaky americkou polopouštní krajinou na pomezí států Nevada a Utah. S tímto kolejištěm jsme již navštívili několik výstav, doma i v zahraničí. (např. Pardubice, Trutnov, Praha, Drážďany). Stavěli jsme i kolejiště na zakázku.
    Bohužel, v roce 2020 bylo vše jinak. Provoz klubu byl na jaře i na podzim podstatně omezen z důvodu pandemie Covid-19. Nebylo možné uskutečnit tradiční výstavu i řadu akcí na které jsme byli zvyklí. Snad příště... Tak jsme alespoň vydali svůj první kalendář.
Informace o klubu jsou dostupné přes Facebook a také byly obnoveny klubové stránky na internetu. Nyní na adrese www.kzmhk.eu
 


 

Královéhradecký klub železničních modelářů přežil složitá období. Vyplavení klubovny, zánik Svazarmu a tím ztrátu finanční podpory, zrušení tradičních výstavních prostor, výpověď ze staré klubovny, pandemii. Žijeme však dál a v roce 2021 jsme oslavili 40 let existence klubu.
   
 

 

   

První výstava

   

První výstava
domácí TT kolejiště FB

 

 

Z výstavy v Pardubicích

   

1984

   

1985

 

 

 

1985

 

 

1991 10 let klubu

 

 

Stavba TT kolejiště

 

 

Vzácný host na výstavě: třetí zleva
Hans-Jürgen Tillig

 

 

 

V roce 1992 několik členů klubu zhotovovalo nejdříve v klubovně a potom i ve filmovém studiu na Barrandově kulisy pro koprodukční sci-fi film Nexus

 

 

On to tedy kdovíjaký trhák nebyl, ale zase jsme viděli práci profesionálů trikového studia

 

 

1994 s kolegy z Finsterwalde

 

1998 Na exkurzi u výrobce modelů TT - všimněte si poznávací značky auta

 

Z výstavy 2002

 

 

Stavba H0 kolejiště

 

 

2003
Posezení s kolegy z Finsterwalde

 

 

Z výstavy 2003

 

 

Příprava výstavy 2004

 

 

2004

 

 

2004

 

 

2005
práce na kolejišti TT

 

 

2005
práce na kolejišti H0

 

 

2006 - 25 let klubu

   

2006 - Živě vysílaná beseda o železničním modelářství z Českého rozhlasu HK

 

Půlhodinku se pekelně soustředit...

   

2007
komise železničního modelářství SMČR zasedá v naší klubovně

 

 

2007
stavba kolejiště na zakázku

 

 

2008
likvidace staré klubovny

 

 

2008
likvidace staré klubovny

 

 

2008
nová klubovna

 

 

2008
vystavujeme v Lipsku

 

 

2008
vystavujeme v Lipsku

 

 

2009
oficiální otevření nové klubovny

   

2009
Modell Hobby Spiel

   

2009
podzimní výstava

   

2009
podzimní výstava

   

2009
poslední díl H0 kolejiště

 

 

2010
poslední díl H0 kolejiště

 

 

2010
opět v Lipsku

 

 

2012
příprava na výstavu

 

 

2012 výstava
s kolejištěm H0 Vysočina

 

 

2013
těžký život rozhodčího na soutěži

 

 

2013
a zas Lipsko

   

2014
zkouška rozšířeného kolejiště na zakázku

 

 

2014
...nejen modelařina

 

 

2014
začíná stavba dalšího kolejiště

 

 

2015
česká televize v klubu

 

 

2016
stavba kolejiště pokračuje...

 

 

2017
...a výsledek se líbí

   

2018
vystavujeme v Pečkách...

   

2018
...a v Trutnově

   

2018
kolega má významné kulatiny

   

2019
naše účast na Model Hobby v Praze Letňanech

 

 

2020
nové TT kolejiště střední velikosti

 

 

2020
takto ještě v srpnu vypadala klubovna (výměna potrubí pod podlahou) a měli jsme strach, aby firma práce stihla dodělat do termínu výstavy -

 

 

2020
- firma to stihla, ale o výstavě rozhodl koronavirus - poprvé v historii klubu byla výstava zrušena

     
 

...a protože slavíme čtyřicáté výročí založení klubu, připijme si symbolicky, vyložme náklad speciálního vozu na přepravu vzácných kapalin

- ať se nám všem daří

 

 

 

Foto archiv klubu a JŠ © KŽM Hradec Králové